Apie mus

UAB „HST KOMUNIKACIJOS“ įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje duomenų valdytoju, registravimo kodas – P3720.

Jūs turite pateikti Greitaskreditas.lt prašomus asmens duomenis mokumo įvertinimui, įsiskolinimo valdymui, bei asmens tapatybės nustatymui. Nepateikus savo asmens duomenų, Greitaskreditas.lt atsisakys sudaryti kredito sutartį, nes neturės galimybės įvertinti Jūsų mokumo. Greitaskreditas.lt užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus ir jų reikalavimus. Visi Greitaskreditas.lt darbuotojai bei atstovai įsipareigoja ir įpareigoti saugoti visus Jūsų asmens duomenis. Greitaskreditas.lt įdiegęs tinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones nuo atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Informacija

Informuojame, kad mokumo vertinimo tikslais, patvirtinus sutartį ir pateikus kredito paraišką, pagal sutarties 9.2 - 9.6 punktus  Jūsų duomenys gali būti tikrinami sistemoje EUCB“ (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas - UAB "EGROUP EU". https://www.ada.lt/popup2.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wpada_main&m=405&OID=5345
Duomenys tikrinami remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 22 straipsniu. Informaciją EUCB“ (European United Credit Bureau) teikiančios įmonės: UAB „HST Komunikacijos“, UAB „NWO Invest“, UAB „Paskola Šiandien“, UAB „Limeka“, UAB „Credit day“, UAB „S. Imperija Creditor.lt“, UAB „Aventus Capital“, UAB „Credit Service“, UAB „Dolce Bankas“ UAB „LSV Intergroup“, UAB „Titano Projektai“, UAB „Pro Invest  Group“, UAB „MiniCredit“, UAB ‚Mano kreditas“, UAB „Baltic Central Group“, UAB „Katalogas“, UAB „ARN group“, UAB „Sigirė“, UAB „Finverta“, UAB „Procentas“, UAB „Argentum Lucrum“, UAB „Ekspres Kreditas“.

Visa šioje svetainėje esanti informacija priklauso UAB "HST komunikacijos" arba ji turi leidimą naudoti šią medžiagą. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas.